Farliga pastellkritor stoppas

Kemikalieinspektionen har hittat pastellkritor för barn med mycket höga halter av bly under en inspektion. Leveranserna har stoppats men det kan fortfarande finnas kritor kvar i butikerna.

Annons

Annons

Farliga att ta i

Halterna av bly är så pass höga att man inte ens ska ta i dem eftersom blyet kan tränga in genom huden. Farligast är det självfallet om barnet slickar på dem eller stoppar dem i munnen.

Importerade från Kina

Kritorna, som är tillverkade i Kina, heter Junior Art, 24 PCS OIL PASTE, Item No: 2990. Förpackningen som har formatet 28 x 8 cm är grön och blå. 700 förpackningar har gått ut till butiker runt om i landet.

– Kritor som dessa ska inte förekomma på marknaden. Det styrs genom regler inom EU som ska skydda oss mot farliga kemikalier som t.ex. bly, säger Björne Olsson, chef för Kemikalieinspektionens inspektionsverksamhet.

Återlämna

De som redan köpt pastellkritorna uppmanas att inte låta barn använda dem. Kritorna kan lämnas tillbaka till affären där de köpts eller till kommunens återvinningscentral för farligt avfall.

Via Konsumentverket sprids nu information om de farliga kritorna till konsumentmyndigheterna i övriga EU-länder.

Annons

Annons