Fler nyblivna föräldrar har svårt att klara föräldraskapet

Allt fler nyblivna föräldrar har svårt att klara föräldraskapet. Det visar en rapport gjord av Barnombudsmannen. Drygt en tredjedel av de svenska spädbarnen har inte lyckats knyta an till sina föräldrar på ett tryggt sätt.

Annons

Annons

Allt fler nyblivna föräldrar har svårt att klara föräldraskapet. Det visar en rapport gjord av Barnombudsmannen. Drygt en tredjedel av de svenska spädbarnen har inte lyckats knyta an till sina föräldrar på ett tryggt sätt.

Genom att ställa frågor till Sveriges alla barnhälsovårdsläkare och samordnande barnsjuksköterskor har Barnombudsmannen undersökt hur Sveriges barn mellan noll och fem år mår.

Rapporten visar att så många som en tredjedel av alla svenska spädbarn har inte lyckats knyta an till sina vårdare på ett bra sätt.

– Man kan känna sig orolig över ökningen av den psykiska ohälsan. Vi måste kunna möta detta med anknytningen med snabbare insatser under tidiga år för att minska lidandet, säger Barnombudsmannen Lena Nyberg till Svenska Dagbladet.

Rapporten, som överlämnas till regeringen idag, visar också att allt fler föräldrar känner sig vilsna i sitt föräldraskap och söker hjälp för sina svårigheter att relatera till barnen.

– Det är många föräldrar som har svårigheter i sitt föräldraskap och i sina relationer till varandra, som hänger ihop med omställningen när man får barn, säger Margareta Blennow, barn- och hälsovårds i Stockholm läns landsting.

Margareta Blennow tycker egentligen inte att det är negativt att fler söker hjälp. Hon menar istället att problemet handlar om och att barnsköterskorna inom barnhälsovården fått tyngre arbetsbörda, med fler arbetsuppgifter och ett större antal barn, vilket påverkar möjligheten att ta hand om dem som söker.

Samtidigt som hjälpbehoven växer visar rapporten att det är verksamheter för de yngsta som dras in när det ska sparas. Till exempel har spädbarnsverksamheter inom barn- och ungdomspsykiatrin minskat från elva till tre i Stockholm under 2000-talet. Nu vill Barnombudsmannen att barnens hälsovård ska hänga ihop under hela uppväxten, från mödravården till tonåren.

Enligt rapporten är det de ökade klasskillnaderna som speglar barns ohälsa.

Annons

Annons