Fördubbling av barndiabetes

Antalet fall av barndiabetes har fördubblats i Sverige under de senaste 20 åren. Särskilt stor är ökningen bland förskolebarn.

Annons

Annons

Antalet fall av barndiabetes har fördubblats i Sverige under de senaste 20 åren. Särskilt stor är ökningen bland förskolebarn.

Under 2005 fick 666 svenska barn och ungdomar under 15 år typ-1 diabetes, som är den allvarligaste formen av diabetes. Det är en fördubbling jämfört med 1985. Det visar siffror från den så kallade barndiabetesstudien som är en årlig uppdatering av antalet barndiabetesfall i Sverige och Europa.

Kraftig ökning bland barn i förskoleåldern

Enligt Gisela Dahlquist, professor och expert på barndiabetes vid Umeå universitet, blir det allt vanligare att mycket små barn drabbas.

–Vi har sett en kraftig acceleration av antalet fall, särskilt bland förskolebarnen, 0–5 år gamla. Det är en skrämmande utveckling som bara tycks gå fortare och fortare, säger hon till Svenska Dagbladet.

Man tror att hög födelsevikt och snabb viktökning i unga år kan vara en del av förklaringen till ökningen av antalet drabbade små barn.

Kan inte producera insulin

Sjukdomen orsakas av att betacellerna i bukspottskörteln angripits av kroppens eget immunförsvar och förstörs. Då kan inte kroppen längre producera det livsviktiga insulinet. Sockret stannar kvar i blodet och blod- sockernivån stiger. Kända riskfaktorer för diabetes typ-1 bland barn är: ärftlighet, virus, kost, stress under fosterlivet, psykisk stress, kyla, inflammation och snabb tillväxt.

Annons

Annons