Företag negativa till småbarnsföräldrar

TCO har låtit SKOP fråga 600 företagsledare om deras syn på att anställa olika kategorier av arbetskraft. Drygt en fjärdedel av dem uppgav att de var negativt inställda till att anställa småbarnsföräldrar.

Annons

Annons

Undersökningen redovisas i rapporten "Jakten på superarbetskraften". I den går också att läsa att föräldralediga män straffas med sämre löneutveckling. Kvinnors löneutveckling påverkas dock inte. Författaren till den delrapporten förklarar att det beror på att kvinnor förväntas vara föräldralediga och gör det kvinnor ska göra. Men när en man tar föräldraledigt kan arbetsgivaren se det som en signal att hans engemang för arbetet är lägre än andra pappors. De prioterar ju att jobba.

Annons

Annons