Förskolan förstärker könsroller visar ny rapport

Förskolan tvingar in barn i gamla könsroller. När flickorna är i dockrummet är pojkarna i snickarverkstan. Skollagen efterlevs inte, enligt en ny rapport till regeringen.

Annons

Annons

Förskolan tvingar in barn i gamla könsroller. När flickorna är i dockrummet är pojkarna i snickarverkstan. Skollagen efterlevs inte, enligt en ny rapport till regeringen.

Pojkar får tränga sig före i matkön och avbryta kompisar. När flickor gör samma sak blir de tillsagda. Enligt skollagen har skolor och förskolor en skyldighet att ge alla barn möjlighet att utvecklas utan att hindras av traditionella könsroller. Men så är det inte idag, det fastslås i en rapport som idag överlämnas till regeringen.

Rapporten är framtagen av den statliga delegationen för jämnställdhet, där Anna Ekström är ordförande.

– Alltför många förskolor har ännu inte satt igång med arbetet att gå bakom de traditionella könsrollerna, säger hon till Aftonbladet.

Delegationen efterlyser mer kunskap hos personalen och påpekar att små förändringar kan göra stor skillnad.

– Det kan vara en så enkel sak som att slå ihop dockrummet med snickarrummet så att ingen känner sig begränsad eller tvungen att välja det ena. Man ska aktivt uppmuntra barnen att leka med olika saker, säger Anna Ekström.

Den nya rapporten innehåller inga nya lagförslag, men några punkter som måste förbättras är:

  • Intresset för förskolan måste öka bland pojkar och män – till exempel genom sommarkurser i barnomsorg och pedagogik för män.
  • Lärarhögskolornas utbildning och redovisning av hur man arbetar med utbildning i jämställdhet måste förbättras.
  • Fler i personalen ska utbildas i genusfrågor. 2012 ska en på 25 anställda vara utbildad genuspedagog.

Annons

Annons