Ge inte barnen brunnsvatten

Professor Marie Vahter vid Karolinska institutet varnar föräldrar för att ge barnen vatten från egen brunn eftersom det kan innehålla höga halter av arsenik.

Annons

Annons

Professor Marie Vahter vid Karolinska institutet varnar föräldrar för att ge barnen vatten från egen brunn eftersom det kan innehålla höga halter av arsenik.

1,2 miljoner människor i Sverige dricker vatten från enskilda brunnar. Idag finns det ingen kontroll av dricksvattnet i dessa brunnar och vattnet kan därför vara direkt olämpligt att dricka i vissa fall.

– Det är mellan 10 och 15 procent av svenska folket som dricker vatten från enskilda brunnar. Vi har dålig kunskap om hur kvaliteten på vattnet ser ut. Det är ungefär samma sak som om vi inte skulle veta hur vattenkvaliteten var i Storstockholm, säger Göran Risberg, chef för hydrologienheten på Statens geologiska undersökningar, skriver Svenska Dagbladet.

Förutom arsenik kan vattnet också innehålla radon och uran. Arsenik är cancerframkallande och kan orsaka urinblåsecancer, hudcancer och lungcancer. Professor Marie Vahter vid Karolinska institutet varnar nu föräldrar att ge sina barn vatten som innehåller höga värden av arsenik eller andra giftiga ämnen.

Nu vill socialstyrelsen upprätta ett nationellt register över enskilda brunnar i ett projekt tillsammans med Statens geologiska undersökningar. SGU hoppas att databasen ska vara klar under hösten nästa år.

– Då gör vi en allmän statusbedömning av vattnet. Sedan kan det finnas vissa områden där vi kan misstänka att det finns förhöjda halter av vissa ämnen. Där hoppas vi att kommunerna kan göra speciella insatser, säger Göran Risberg, till Svenska Dagbladet.

Annons

Annons