Hemma med mamma bäst för barnet

Barn som går i förskola utvecklas sämre än barn som är hemma med sin mamma enligt en ny brittisk undersökning. 1.200 barn från norra London och Oxford ingick i studien som påbörjades 1998.

Annons

Annons

Mer aggressiva

De som inte var hemma med sin mamma tenderade att visa mer aggressivitet. De blev också mer tillbakadragna, undfallande eller ledsna.

Barnen studerades vid 3, 10, 18, 36 och 51 månaders ålder. De fick ett antal uppgifter att lösa och man kontrollerade också hur mycket ögonkontakt de gav vuxna.

Barnflicka näst bäst

Näst bäst resultat visade barnen som spenderade dagarna med en barnflicka, därefter de som var hos en dagmamma. De som gick i förskola visade sämst resultat.

– Den sociala och känslomässiga utvecklingen är klart sämre bland barn som tagits om hand om någon annan än deras mor, säger Dr Penelope Leach till Daily Mail.

Annorlunda förhållanden

Hälften av mödrarna till barnen i studien var hemma heltid med sina barn, en tredjedel av dem återgick till jobbet när barnet var sju månader och 8 % av mödrarna började jobba när barnet var tre månader gammalt. I Sverige brukar dock de flesta barn börja förskolan när barnet är mellan 1 – 2 år gammalt.

Annons

Annons