Hälsofarlig mat från Kina ökar

EU:s larm om farlig mat Kina har trefaldigats de senaste tre åren. Hittills i år har Livsmedelsverket fått 138 larm om farlig mat från Kina som kan nå Sverige. Bland annat har ett starkt gift påträffats i bröstmjölksersättning.

Annons

Annons

EU:s larm om farlig mat Kina har trefaldigats de senaste tre åren. Hittills i år har Livsmedelsverket fått 138 larm om farlig mat från Kina som kan nå Sverige. Bland annat har ett starkt gift påträffats i bröstmjölksersättning.

Kina producerar allt mer livsmedel som går på export. Samtidigt har landet stora problem med miljö, hygien och säkerhetstänkande. Av den mat som kommer in i EU kontrolleras bara en bråkdel. Från stora inskeppningshamnar som Rotterdam och Antwerpen förs mat sedan till Sverige utan ny provtagning, enligt Svenska Dagbladet.

På listan märks totalförbjudna varianter av färgämnen, antibiotika, bekämpningsmedel och konserveringsmedel. Till det kommer kött och fisk som importerats olagligt, smuts och illalukt samt mat med höga halter av tungmetaller, mögelgifter och dioxiner.

I februari i år upptäckte holländska analyser att två partier av A-vitamin från Kina som skulle blandas i bröstmjölksersättning innehöll bakterien enterobacter sakazakii. Den bedöms av den europeiska livsmedelsmyndigheten, EFSA, som en av de två farligaste bakterierna som kan hamna i barnmat. Dödligheten ligger på 20 procent. Även i Tyskland har samma bakterie upptäckts i barnmat.

EU:s larmsystem och yttre gränskontroll gäller bara varor med så kallat skyddsbeslut: i praktiken kött, fisk och vissa frukter och grönsaker. Sällan testas matens byggstenar som enzymer, proteiner, vitaminer, mineraler och andra tillsatser. Kina står för 80 procent av världens produktion av C-vitamin.

– Vi har lagar och regler som kräver att europeiska företag förhindrar någon sådan förorening. Men importerad mat och hälsoingredienser kommer in i Europa utan någon inspektion. Detta måste stoppas, säger den tyske EU-parlamentarikern Jorge Chatzimarkakis (fdp).

– Det är ingen tvekan om att matimporten från Kina är ett stort problem. Vi har bra kontroll på animalisk import från Kina, som till stor del är förbjuden, och långtgående kontrollprogram för en hel del vegetabilier, säger Helena Storbjörk på Livsmedelsverket till Svenska Dagbladet.

EU importerar årligen 600 ton A-vitamin och kraven har skärpts men ännu finns ingen allmän gränskontroll.

Annons

Annons