Inget delat barnbidrag

Regeringen tycks inte få majoritet för förslaget om delat barnbidrag.

Annons

Annons

Idag går barnbidraget automatiskt till mamman. Regeringens förslag från november förra året vill ändra på det. Bidraget ska kunna gå till den förälder som båda anmäler som mottagare. Förslaget innebär också att bidraget ska kunna delas mellan föräldrarna vid en separation om barnet bor växelvis hos mamman och pappan. Det kontroversiella i förslaget är att det räcker med att en av föräldrarna begär det.

De borgerliga och vänsterpartiet motsätter sig tanken att det ska räcka med att en förälder begär det. Enbart miljöpartiet ställer sig positivt till regeringens förslag i sin helhet.

– Det är möjligt att vi får stryk på den här punkten, medger utskottets ordförande Tomas Eneroth (s), skriver Aftonbladet.

Annons

Annons