Ja till att gallra syskon

Socialstyrelsen ger klarttecken till tre familjer att med hjälp av genteknologi gallra fram ett syskon till deras svårt sjuka barn.

Annons

Annons

Socialstyrelsen ger klarttecken till tre familjer att med hjälp av genteknologi gallra fram ett syskon till deras svårt sjuka barn.

Den 1 juli 2006 trädde en ny lag i kraft som tillåter gentester på provrörsbefruktade embryon, både för sjukdomsanlag och för vävnadstyp för att möjliggöra transplantation.

Men för att få använda metoden krävs Socialstyrelsen godkännande. Idag gav de klartecken till tre familjer vilket betyder att tekniken nu kan användas i Sverige för första gången.

En av familjerna som ansökt om Socialstyrelsens tillstånd är familjen Richardsson i Trollhättan vars två söner bär på en ovanlig ämnesomsättningssjukdom. Den enda behandling som skulle kunna förhindra att parets yngsta son insjuknar är en transplantation av blodstamceller från ett friskt syskon.

Så går det till

Läkarna plockar ut ägg från modern och befruktar dem med pappans spermier. Efter tre dagar sorteras sjuka embryon bort. Sedan analyseras embryonas vävnad eftersom vävnadstypen måste vara identisk med det sjuka barnet för att möjliggöra transplantation. Ett friskt embryo med rätt vävnadstyp återinförs i mammans livmoder. När barnet föds nio månader senare tappar man 50 – 100 ml blod från dess navelsträng. Blodet innehåller blodstamceller som kan bilda alla typer av blodceller. Blodet förs in i det sjuka barnets blodomlopp. Stamcellerna letar sig fram till benmärgen där de börjar producera blodkroppar.

Kan också användas för att sortera bort embryon med ärftliga sjukdomar

Tekniken kan också användas i fall där föräldrarna bär på anlag för allvarliga ärftliga sjukdomar. Genom att gentesta embryon kan de med medfödda ärftliga sjukdomar gallras bort.

Annons

Annons