Kanske fler vaccinationer

Det svenska vaccinationsprogrammet för barn kan komma att utökas. Bland annat diskuteras vaccinering mot pneumokocker, en bakterie som kan ge hjärnhinneinflammation.

Annons

Annons

Det svenska vaccinationsprogrammet för barn kan komma att utökas. Bland annat diskuteras vaccinering mot pneumokocker, en bakterie som kan ge hjärnhinneinflammation.

De senaste åren har fler vaccin godkänts för användning. Några av dem kan eventuellt bli aktuella inom det svenska vaccinationsprigrammet för barn. Bland annat diskuteras ett utökat skydd mot pneumokocker. Bakterien kan orsaka en vanlig förkylning men också hjärnhinneinflammation.

I dag vaccineras svenska barn mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemofilus influenzae typ b, påssjuka, mässlingen och röda hund. Dessutom ges vaccin mot TBC och hepatit B till barn som är utsatta för smittrisk, vanligen barn till invandrare.

Annons

Annons