Kometprogrammet ger resultat

Föräldrautbildningen Kometen som erbjuds till föräldrar med bråkiga eller trotsiga barn mellan 3 – 10 år ger resultat. Det är nu vetenskapligt bevisat.

Annons

Annons

Föräldrautbildningen Kometen som erbjuds till föräldrar med bråkiga eller trotsiga barn mellan 3 – 10 år ger resultat. Det är nu vetenskapligt bevisat.

Föräldrautbildningen Kometen erbjuder råd och stöd till föräldrar som upplever svårigheter att hantera bråk- och trotsbeteenden hos sina barn mellan tre och tolv år. Programmet bygger på att förbättra kommunikationen mellan förälder och barn och finns i Stockholms alla stadsdelar och ytterligare några kommuner i landet. Det är en försvenskning av ett liknande amerikanskt program.

Resultatet utvärderat

Enligt Svenska Dagbladet är nu verksamheten utvärderat i en stor undersökning.

– Det ger ett fantastiskt bra resultat, säger psykolog Åsa Kling, doktorand vid Uppsala universitet, och medförfattare till rapporten som ges ut av Forsknings- och utvecklingsenheten i Stockholms stad.

Positivt resultat

De 159 föräldrarna som deltog lottades in i tre grupper – en som deltog i det ordinarie Kometprogrammet med tio träffar, en kortare version under en heldag samt en grupp som hamnade på väntelista.

Föräldrarna fick svara på en rad konkreta frågor före kursen och fyra respektive tio månader efter kursen. Enligt Svenska Dagbladet finns det statistiskt säkerställda skillnader på flera områden.

• Föräldrarna hade en mindre sträng disciplin, mindre skrik, skäll och hot som inte genomfördes. De uppträdde mer konsekvent och det positiva föräldraskapet ökade, de såg och berömde barnet.
• 34 olika beteendeproblem hos barnen mättes, som aggressivitet, vredesbrott, ta saker utan lov, slåss, skrika och ljuga. De minskade med 42 procent respektive 27 procent för barnen vars föräldrar gått långa och korta Kometprogrammet.
• Barnens sociala förmåga, som att hjälpa andra, dela med sig, tänka innan de handlar och kunna hantera ett misslyckande, ökade med 28 respektive 17 procent för Kometbarnen.
• Det blev en halvering av gruppen med de svåraste problemen, ursprungligen 60 procent, som hade så svåra problem att de kan jämställas med dem som har en diagnos och söker hjälp inom barn- och ungdomspsykiatrin.

"Sparat samhället hundratals miljoner kronor"

– Kostnaden för Komet har tjänats in redan om ett barn har förhindrats att utveckla ett livslångt narkotikaberoende eller psykisk sjukdom. Beräkningar utifrån analysen talar för att Komet kan ha räddat 46 barn från att utvecklat en livslång problematik. Då har samhället sparat flera hundra miljoner kronor, säger Knut Sundell, forskningsledare för Kometprojektet, till SvD.

Annons

Annons