Kräksjukan är här

Vinterkräksjukan sprider sig genom landet. De senaste två veckorna har man på Smittskyddsinstitutet sett en tydlig ökning av antalet fall, framför allt i de mellersta och norra delarna av landet.

Annons

Annons

Vårdhem och dagis är speciellt utsatta och Kjell-Olov Hedlund på Smittskyddsinstitutet uppmanar personalen att vara på alerten.

Kräksjukan orsakas av ett virus som bara är aktivt under halva tiden av året. Varför det drabbar oss under vinterhalvåret är okänt men det kan bero på att temperaturen är gynnsammare för det då.

Symptomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, yrsel och feber. Inkubationstiden är ett till två dygn. Sjukdomen är självläkande inom några dygn men ibland kan det vara nödvändigt att ge vätskeersättning. Viruset är mycket smittsamt och smittade personer kan sprida smittan i två dagar efter att de tillfrisknat, ibland längre.

– Under gynnsamma omständigheter kan viruset överleva flera veckor utanför kroppen, exempelvis på dåligt tvättade kläder, säger Hedlund till Svenska Dagbladet.

Annons

Annons