Luftföroreningar ökar risken för astma

Luftföroreningar ökar risken för astmasymptom som pipande andning, astma, luftvägsinfektioner och allvarliga förkylningar hos små barn. Det visar den hittills största studien genomförd på små barn.

Annons

Annons

Luftföroreningar ökar risken för astmasymptom som pipande andning, astma, luftvägsinfektioner och allvarliga förkylningar hos små barn. Det visar den hittills största studien genomförd på små barn.

Studien har gjorts av en holländsk-kanadensisk forskargrupp. De har studerat 4.000 barn som deltog i en allergistudie för fyra år sedan. Barnen har följts från fostertiden och upp till fyra års ålder. I studien deltog barn med hög risk för att utveckla allergi, främst på grund av ärftlighet, och ”vanliga” barn.

Deras mammor undersöktes under graviditeten och barnen undersöktes vid två och fyra års ålder. På fyrtio platser placerades mätstationer ut som registrerade kvävedioxid, sot och andra luftföroreningar i luften. För att spåra antikroppar mot kända allergiframkallande ämnen togs blodprov från 713 av barnen.

Resultatet visade att de barn som bodde i de biltätaste områdena och utsattes för mest luftföroreningar hade ökade risker för ett antal astma/allergi- och infektionssymptom. Risken var inte överväldigande stor men helt uppenbar.

Magnus Wickman, allergiprofessor vid Karolinska Institutet, menar att de holländska erfarenheterna måste jämföras med svenska trafikförhållanden innan några säkra slutsatser kan dras vad gäller risken för små barn i Sverige.

Annons

Annons