Mammor ser inte barnens fetma

En ny australiensisk studie visar att mammor till överviktiga barn inte märker att barnen är överviktiga.

Annons

Annons

Forskare i Melbourne har intervjuat mammor till överviktiga 4-åringar. Resultatet som publiceras i Medical Journal of Australia visar att sju av tio anser att deras barn har samma vikt som deras jämnåriga kamrater. Bara en av 20 mammor oroar sig för barnets vikt.

Studien visar också att mammorna är bättre på att upptäcka övervikt hos flickor än hos pojkar. Forskarna tror att det speglar samhällets värderingar att det är mindre accepterat med överviktiga flickor.

Annons

Annons