Mer pengar till lek

Lekparker, förskolegårdar och skolgårdar ska bli roligare och stimulera till lek och rörelse. Därför har regeringen beslutat att avsätta en miljon kronor årligen, med start 2006, för ändamålet.

Annons

Annons

Dessutom ges forskarna på Movium i Uppsala ansvar för att samordna arbetet. På Movium forskar man och mark och vegetation i stadsmiljö. Dit ska alla som jobbar med barns utemiljöer kunna vända sig för att få experthjälp.

Petter Åkerblom, skolgårdsforskare på Movium, säger till Aftonbladet:

– Bra lekmiljöer ska väcka lusten till utmaning. Man ska vilja våga lite mer i morgon än man gjorde i går, säger Petter Åkerblom, skolgårdsforskare på Movium.

Annons

Annons