Många föräldradagar fryser inne

Nästan tre och en halv miljon föräldraledighetsdagar fryser inne varje år och de outnyttjade dagarna har blivit allt fler sedan 1997, visar Försäkringskassans statistik.

Annons

Annons

Nästan tre och en halv miljon föräldraledighetsdagar fryser inne varje år och de outnyttjade dagarna har blivit allt fler sedan 1997, visar Försäkringskassans statistik.

Allt fler föräldrar väljer att inte ta ut alla de 480 dagarna föräldraledighet som de har rätt till fram tills att barnet fyller åtta år. 2005 fyllde 84.262 barn åtta år och nästan tre och en halv miljon föräldraledighetsdagar frös inne. I genomsnitt var det 41 dagar per barn som inte utnyttjades. 19 av dessa dagar var ersättningsdagar med sjukpenningsnivå, resten var så kallade lägsta-nivå-dagar. Sedan mitten av 1990-talet har antalet infrusna dagar i genomsnitt ökat med en dag per år och barn.

– Vi vet inte exakt vad det beror på. Det kan bero på ökade krav på närvaro på arbetsmarknaden och från arbetsgivarna. Men ännu så länge är ökningarna väldigt små, säger Niklas Lövgren, analytiker på Försäkringskassans barn- och familjeenhet, till Göteborgsposten.

Annons

Annons