Mobbningsoffer synliga redan i förskolan

mobbat_barn.jpgMobbning börjar redan i förskolan. Störst risk att bli offer för mobbning löper redan utsatta barn vars föräldrar har en hård och straffande attityd samt låg inkomst. Det visar en stor studie om mobbning.

Annons

Annons

Mobbning börjar redan i förskolan. Störst risk att bli offer för mobbning löper redan utsatta barn vars föräldrar har en hård och straffande attityd samt låg inkomst. Det visar en stor studie om mobbning.

Mobbat barnRedan i två- till treårsåldern kan man urskilja vilka barn som är extra känsliga för att drabbas av mobbning eller andra trakasserier av sina jämnåriga kamrater. Mobbningstendenser uppstår nästan omedelbart när barn samlas i grupp och ökar ju mer barnen umgås med varandra.

Vilka barn som faller offer för mobbning verkar inte vara en slump. Enligt en stor kanadensisk studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Archives of Phychiatry har de mest utsatta barnens föräldrar lägre hushållsinkomst än genomsnittet och bemöter sina barn med en hård och bestraffande attityd, där även fysiskt våld kan förekomma ibland. Barnen utmärker sig också genom att ha ett aggressivt beteende mot sina kompisar.

För 25 procent av barnen bedömdes trakasserierna som moderata och för fyra procent ”höga och kroniska”. Pojkar är mer utsatta för mobbning än flickor.

Med facit i hand borde vuxenvärlden kunna reagera mot och förebygga mobbning långt tidigare än vad som sker i dag, skriver forskarna.

Forskarna har följt 1 970 kanadensiska barn födda 1997-1998 från 4 ½ månad till drygt sju års ålder. Vid fyra tillfällen intervjuades deras mammor om barnets relation till andra barn och i första årskurs i skolan intervjuades även barn och deras lärare. Vid ytterligare fyra tillfällen intervjuades mammorna om hur barnen uppfostrades.

Annons

Annons