Nytt vaccin mot dödligt barnvirus

Två nya vaccin mot det mycket smittsamma rotaviruset har visat sig ge ett gott skydd mot sjukdomen, enligt två nya studier.

Annons

Annons

Vanlig orsak till sjukhusvistelse bland småbarn

Det mycket smittsamma rotaviruset står under vintermånaderna för tre fjärdedelar av alla diarréutbrott hos barn under två år. Rotaviruset är tillsammans med RS-viruset den vanligaste orsaken till att barn under två år läggs in på sjukhus i Sverige.

Diarré och risk för uttorkning

Symptomen är plötsliga kräkningar och feber följt av intensiva vattentunna diarréer. I Sverige vårdas varje år mellan 1.500 och 1.700 barn på sjukhus på grund av uttorkning. Dödsfall i följdsjukdommar förekommer också. Det hände i Sverige så sent som för ett par år sedan.

I dagens nummer av den amerikanska vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine publiceras två undersökningar av två olika vaccin som visar mycket goda resultat. Vaccinerna gav 85 – 98 procents skydd mot sjukdomen. Vaccinerna har testats på 65.00 spädbarn i åldern sex till tolv veckor gamla. I Sverige har 600 – 700 barn testat det ena vaccinet.

Ett liknande vaccin har tagits fram tidigare men det stoppades på grund av livshotande biverkningar. De nya vaccinerna har inte visat någon ökad risk för biverkningar.

Annons

Annons