Ofta skadlig luft på dagis

Barn utsätts för fler skadliga partiklar i skolan och på dagis än i hemmet, skriver Svenska Dagbladet. Dessa kan utlösa astma, allergier och luftvägsinfektioner. Halten av damm och andra partiklar är högre i miljöer där folk rör sig mycket. När barnen rör sig virvlar partiklar upp och de andas in dem. Partiklarna fastnar i bronkerna.

Annons

Annons

– Barn har mindre luftvägar, andas snabbare och rör sig mer. Därför fastnar fler partiklar i luftvägarna, säger Claes-Gunnar Ericsson, läkare på arbets- och miljömedicin i Uppsala, till Svenska Dagbladet.

Luften skulle kunna förbättras med bättre ventilation och översyn av städrutiner. När lokalerna blir tomma tar det ett par timmar innan partiklarna lägger sig och kan städas bort. Därför bör städningen ske på natten eller tidigt på morgonen. Idag finns det inte mycket forskning om partiklar i skolor och på daghem.

– Alla inhalerbara partiklar är skadliga men det behövs fler studier av barn, säger Claes-Gunnar Ericsson.

Annons

Annons