Omstritt ämne tillåts femdubblas

EU:s livsmedelsmyndighet EFSA vill femdubbla den tillåtna dosen av det omtvistade ämnet Bisphenol-A som bland annat används i nappflaskor, barnmatsburkar och förvaringskärl av plast trots att 149 oberoende studier visar att ämnet i låga doser kan orsaka cancer på försöksdjur.

Annons

Annons

EU:s livsmedelsmyndighet EFSA vill femdubbla den tillåtna dosen av det omtvistade ämnet Bisphenol-A som bland annat används i nappflaskor, barnmatsburkar och förvaringskärl av plast trots att 149 oberoende studier visar att ämnet i låga doser kan orsaka cancer på försöksdjur.

Bisphenol-A (BPA) hamnade i fokus 2005 då amerikanska forskare slog larm om att ämnet redan i låga doser kan skada utvecklingen av hjärnan hos barn. Samtidigt visade andra rapporter att BPA kan öka risken för bröstcancer och missfall.

– Från svenskt håll har vi lagt ned en hel del jobb på att få till en försiktigare och strängare attityd. Vi har inte velat ta bort och negligera de studier som visar på risker med låg exponering, säger Sten Flodström, vetenskaplig rådgivare på Kemikalieinspektionen, till Svenska Dagbladet.

Totalt har 149 studier på råttor visat att Bisphenol-A redan i låga doser kan orsaka cancer. Trots det vill EFSA femdubbla den tillåtna dosen av ämnet eftersom de menar att råttor är mer känsliga för ämnet än människor. Det främsta stöd som åberopas visar sig vara 27 andra djurförsök där merparten gjorts på just råttor, av typen Charles River Sprague-Dawley (CR-SD) som är okänslig för östrogen.

Om människan är mest lik försöksråttor av typen Charles River Sprague-Dawley (CR-SD) så är plastprylar med Bisfenol-A helt ofarliga. Liknar vi andra sorters råttor mer kan BPA vara ett av de största hoten mot folkhälsan.

– Faktum är att vi inte vet vilken av de här djurpopulationerna som är mest lik människan. Det har man ingen aning om. Att ta reda på det skulle förutsätta fleråriga experiment på tusentals människor och det är naturligtvis omöjligt av etiska skäl, säger Sten Flodström.

Ingemar Pongratz är doktor vid Karolinska institutet som samordnar det europeiska forskarnätverket för kemikaliers inverkan på hormonsystemet överraskas av den europeiska livsmedelsmyndighetens beslut.

– Beslutet förvånar mig. Vi har tittat på Bisphenol-A och vi vet att det har effekter på det hormonella systemet. Därmed är det fullt möjligt att långtidsexponering med låga doser kan ge upphov till sjukdomar, säger han till Svenska Dagbladet.

Kettil Svensson, toxikolog på Livsmedelsverket menar att det är en brist att EFSA:s riskbedömning inte behöver ta ställning till långsiktiga hormonella störningar.

– Man följer OECD:s riktlinjer i de här sammanhangen, och OECD har inga riktlinjer för hormonella störningar. Nu försöker man väl i praktiken titta på det ändå, men tydligare riktlinjer skulle underlätta, säger Kettil Svensson till tidningen.

Annons

Annons