Pappa vid 40 år innebär större risk för autism

Män som blir pappor vid 40 års ålder har nästan sex gånger så stor risk för att få ett autistiskt barn jämfört med män under 30 år. Det visar en israelisk studie.

Annons

Annons

Män som blir pappor vid 40 års ålder har nästan sex gånger högre risk för att få ett autistiskt barn jämfört med män under 30 år. Det visar en israelisk studie.

I hela västvärlden ökar medelåldern för när man skaffar barn. Hittills har forskningen fokuserat på mammans ålder, som bland annat påverkar risken för Downs syndrom. På senare tid har forskarna även börjat intressera sig för pappans åler. Enligt en ny israelisk studie, som publiceras i septembernumret av den vetenskapliga tidskriften Archives of General Psychiatry, finns en tydligt samband mellan förekomsten av autism och pappans ålder, skriver Dagens Nyheter.

Studerade sex årskullar

Forskarna hittade sambandet när de gick igenom sex årskullar av barn födda i Israel under 80-talet. Först analyserade de en grupp bestående av 130.000 barn där föräldrarnas ålder var känd. Forskarna kunde konstatera att riskökningen helt berodde på pappans ålder. Mammans ålder spelade däremot ingen roll. När forskarna senare studerade en grupp om 320.000 barn såg forskarna samma koppling till pappans ålder.

"Välgjord studie"

– Det är en välgjord och bra studie som visar ett samband mellan pappans ålder och autism. Sedan vill vi forskare alltid se fler studier som visar samma sak innan vi känner oss säkra på sambandet, säger Christina Dalman, forskare och överläkare på Centrum för folkhälsa vid Stockholms läns landsting, till Dagens Nyheter.

Ändå liten risk

I undersökningen förekom åtta fall av autism per 10.000 barn. Eftersom autism är så sällsynt innebär inte riskökningen någon stor risk i det enskilda fallet. Forskarna vet inte varför risken för autism ökar med pappans ålder. En teori kan vara att det beror på fel i mannens spermier.

Biologisk klocka

Enligt Dagens Nyheter har Christina Dalman i sin egen forskning visat ett samband mellan pappans ålder och risken för barnen att utveckla schizofreni. Hon menar att man nu kan tala om att mannen, precis som kvinnan, har en biologisk klocka som tickar. Förutom autism och schizofreni finns det också en koppling mellan pappans ålder och risken för vattenskalle, gomspalt och en fosterskada som innebär att hjärtat sitter på höger sida i stället för vänster.

Annons

Annons