Rapport om barn och kemiska hälsorisker

Barn utsätts för hälsofarliga ämnen i hemmet och på förskolan. Analys av barnkläder och leksaker visar att de kan innehålla gifter. I en ny rapport redovisar Kemikalieinspektionen behovet av åtgärder för att skydda barn hälsa.

Annons

Annons

Barn utsätts för hälsofarliga ämnen i hemmet och på förskolan. Analys av barnkläder och leksaker visar att de kan innehålla gifter. I en ny rapport redovisar Kemikalieinspektionen behovet av åtgärder för att skydda barn hälsa.

Barn utsätts för en stor mängd kemikalier. Miljön på förskolan och i hemmet innehåller kemiska produkter, material och varor som i vissa fall innehåller och ger ifrån sig hälsofarliga ämnen. Barn som kryper på golvet exponeras för vissa ämnena från plastmattor och textilier. Analys av barnkläder och sängkläder visar att de kan innehålla hälsofarliga ämnen. Inspektioner hos svenska leksakhandlare visar att flera företag har bristande kunskap och kontroll när det gäller kemikalier. Kritor, pennor och badleksaker som innehöll hälsofarliga ämnen har uppmärksammats och ä rligen sker flera olyckor där barn av misstag får i sig hälsofarliga kemiska produkter.

Påverkas redan under fosterstadiet

Barn är generellt sett känsliga för exponering av kemikalier under vissa perioder av utveckling och tillväxt. Allvarliga skador kan uppstå vid exponering under den embryonala perioden men också under fosterstadier samt under de första levnadsåren. Detta gäller speciellt nervsystemet, reproduktionssystemet, hormonsystemet och immunsystemet. Data från de senaste åren talar även för ökad cancerrisk vid exponering under fosterstadiet. Moderns matvanor, arbetsmiljö och fritidsaktiviteter har betydelse för vilka kemikalier som det lilla barnet utsätts för.

Kunskap om effekt på hälsan saknas

Dagens kemikalieanvändning är komplex och omfattande. Det finns uppskattningsvis cirka 30 000 kemiska ämnen i kommersiellt bruk. För ett stort antal av de kemiska ämnena saknas kunskap om deras effekter på människors hälsa och på miljön. Kunskap saknas också när det gäller hur olika ämnen samverkar med varandra. För de flesta varor saknas det i dag krav på innehållsdeklaration.

Ny rapport visar behovet av åtgärder

Kemikalieinspektionen (KemI) tagit fram rapporten: Barn och kemiska hälsorisker – förslag till åtgärder, i vilken man redovisar behovet av åtgärder för att skydda barns hälsa. Kemikalieinspektionens förslag till ytterliga åtgärder för att minska de kemiska hälsoriskerna för barn riktar sig främst direkt till myndigheter och indirekt till företag.

Kunskap, regler och information

Åtgärderna som KemI föreslår kan delas in i tre parallella spår; kunskapsuppbyggnad, utveckling av regler samt information. Forskning som handlar om barn och hälsorisker bör prioriteras. KemI bör verka för skärpta regler när det gäller krav på information om farliga ämnen i varor och vidareutveckla information till viktiga målgrupper, däribland föräldrar, lekskole- och skolpersonal. Därmed underlättas för föräldrar och skolpersonal att göra medvetna produktval som kan innebära minskade hälsorisker för barn.

Annons

Annons