Så ofta läser föräldrar för barnen

Sifo har på uppdrag av Läsrörelsen och McDonalds undersökt hur ofta svenska föräldrar läser högt för sina barn. Undersökningen visar att så många som 11 % av männen sällan eller aldrig läser för sina barn.

Annons

Annons

Sifo har på uppdrag av Läsrörelsen och McDonalds undersökt hur ofta svenska föräldrar läser högt för sina barn. Undersökningen visar att så många som 11 % av männen sällan eller aldrig läser för sina barn.

   Män  Kvinnor
 Varje dag  31 %   41 %
 Varannan dag  15 %  16 %
 Ett par gånger i veckan  7 %  5 %
 Ett par gånger i månaden  11 %  7 %
 Sällan eller aldrig  11%  6 %

Annons

Annons