Simhallsluft kan orsaka barnastma

Luften i simhallar kan vara en orsak till barnastma menar Belgiska forskare som ser ett samband mellan barnastma och tillgången på simhallar.

Annons

Annons

Luften i simhallar kan vara en orsak till barnastma menar belgiska forskare som ser ett samband mellan barnastma och tillgången på simhallar.

När klor i bassängvattnet reagerar med svett och urin bildas gasen trikloramin. Man vet sedan tidigare att höga halter av trikloramin kan ge upphov till andnöd, illamående och lungpåverkan. I en rapport som publicerats i tidskriften Occupational and Environmental Health påstår belgiska forskare att gasen kan orsaka barnastma.

Starkt samband

Forskarna har jämfört tidigare rapporter om förekomsten av barnastma bland 285.000 barn i Västeuropa och jämfört resulatet med antalet simhallar per 100.000 invånare i repektive land. Enligt den belgiska professorn Alfred Bernard, som sammanställt rapporten, finns ett starkt samband mellan förekomsten av barnastma och tillgången på simhallar. Extra mycket trikloramin frigörs i äventyrsbad. Fontäner, rutschkanor och bubbelbad gör att vattnet i högre utsträckning kommer i kontakt med luften.

Socialstyrelsen ser samband

Aftonbladet skriver att Michael Ressner på Socialstyrelsens enhet för hälsoskydd tror att det finns ett samband mellan trikloramin och barnastma. Han tror dock inte att trkloramin är den enda orsaken.

Svensk studie stödjer resultatet

Gunnar Nordberg, professor i miljömedicin vid Umeå Universitet, tycker att det finns tillräckligt med underlag som pekar på att trikloramin påverkar luftrören. Han har tidigare gjort en studie som visar att barn som ofta badar i klorerat vatten har lägre halter av indikatorproteinet CC16, ett protein som skyddar för skador i luftvägarna.

Svenska babysimförbundet ser ingen ökad risk

Helén Wendt på Svenska babysimförbundet tror däremot inte att simhallsluft ökar risken för barnastma.

– Jag känner till den här forskningen, men det finns också forskning som tyder på motsatsen. Vi inom babysimförbundet tror mer på den forskning som visar att trikloraminer inte leder till barnastma, säger hon till Aftonbladet.

Annons

Annons