Skadestånd för sen dagisplats

Kommuner som inte lever upp till platsgarantin om att ordna förskoleplats för barn över ett år inom tre till fyra månader kan komma att få betala skadestånd till berörda föräldrar. Det vill en arbetsgrupp inom folkpartiet.

Annons

Annons

Kommuner som inte lever upp till platsgarantin om att ordna förskoleplats för barn över ett år inom tre till fyra månader kan komma att få betala skadestånd till berörda föräldrar. Det vill en arbetsgrupp inom folkpartiet.

Landets kommuner är skyldiga ett ordna förskoleplats för barn över ett år ”utan oskäligt dröjsmål” – vilket betyder inom tre till fyra månader. Trots det är det många kommuner som inte lever upp till kravet. Därför vill en arbetsgrupp inom Folkpartiet att kommuner som inte lever upp till kraven ska tvingas betala skadestånd till familjer som drabbas. Förslaget får stöd av de övriga allianspartierna.

Karin Pihlsäter, ekonomisk talesman i Folkpartiet och ledare för arbetsgruppen, menar att det är förödande om det inte finns bra barnomsorg att tillgå när man går från föräldraledighet till jobb.

–Vi vill förstärka innebörden i platsgarantin. Om kommunen inte lever upp till den ska familjen ha rätt att hitta en egen lösning på kommunens bekostnad, men den konkreta utformningen måste utredas, säger hon till Svenska Dagbladet.

Helene Odenljung (fp) som är kommunalråd i Göteborg menar att situationen är ohållbar och ett hot mot jämställdheten.

–Vem stannar hemma när föräldraledigheten är slut och förskoleplatsen inte finns där? Jo, oftast den med lägst lön, det vill säga kvinnan, säger hon till Svenska Dagbladet.

80 procent av landets kommuner klarade att leva upp till kraven men 14 kommuner uppgav att man inte klarade att ordna förskoleplats inom maximalt fyra månader.

Förslaget kommer att tas upp inom kort på partistyrelsen.

Annons

Annons