Skärpta bilbälteskrav för barn

Regeringen har beslutat att det är barnets längd och inte ålder som ska avgöra om barnet måste använda bilbarnstol eller bälteskudde.

Annons

Annons

Regeringen har beslutat att det är barnets längd och inte ålder som ska avgöra om barnet måste använda bilbarnstol eller bälteskudde.

Idag måste alla barn upp till sex år använda bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde när de färdas i bil. Efter regeringen lagändring kommer barnets längd istället för ålder att avgöra när det måste använda denna skyddsutrustning. Alla barn som är kortare än 135 cm måste efter lagändringen färdas i bilbarnstol, bältesstol eller på bilbarnkudde. Eftersom åldersgränsen nu blir mer flytande kan många barn behöva använda skyddsutrustning högre upp i åldrarna.

Skälet till att det finns särskilda regler för barn i bil är att barnets huvud är stort och tungt i förhållande till kroppen och nacken är bräcklig. När en bil krockar kastas huvudet framåt och sedan bakåt med väldig kraft. För att ett barn ska kunna klara den påfrestningen krävs ett extra skydd.

Läkare rekommenderar att barnet använder bältesstol eller bälteskudde tills det är 150 cm långt men enligt Jenny Forkman, rättssakkunnig på näringsdepartementet, saknas skyddsutrustning som klarar det.

Annons

Annons