Större risk att barnet dör vid kejsarsnitt

Risken för att barnet avlider under spädbarnstiden trefaldigas vid kejsarsnitt som utförs utan medicinska orsaker. Det visar en amerikansk studie som innefattar sex miljoner födslar i USA. I Sverige ökar samtidigt antalet förlossningar med kejsarsnitt som utförs utan medicinska orsaker.

Annons

Annons

Risken för att barnet avlider under spädbarnstiden trefaldigas vid kejsarsnitt som utförs utan medicinska orsaker. Det visar en amerikansk studie som innefattar sex miljoner födslar i USA. I Sverige ökar samtidigt antalet förlossningar med kejsarsnitt som utförs utan medicinska orsaker.

Marian MacDorman, läkare och statistiker vid det statliga amerikanska National centre for health statistics, har genom födelseregister gått igenom samtliga fyra miljoner födslar per år i USA. Hon har plockat ut de förlossningar där mamman inte blivit snittad tidigare och valt att föda med kejsarsnitt trots att inga medicinska risker funnits. Under åren 1998 till 2001 fanns sex miljoner sådana förlossningar.

Totalt avled över 12.000 av barnen under spädbarnstiden. Av de barn som fötts vaginalt avled 62 av 100.000 födda. Siffran vid kejsarsnitt ökade till 177 barn av 100.000, vilket är nästan tre gånger fler. Studien publiceras i septembernumret av tidningen Birth.

– Det här är en mycket betydelsefull studie som innebär en stark varningssignal om att kejsarsnitt kan vara en riskfaktor för barnadödligheten. Vården måste nu varna blivande mammor för att snittet i sig kan innebära en ökad risk för barnet. Jag kommer i alla fall att göra det, säger Magnus Hagmar, förlossningsöverläkare vid kvinnokliniken på Nyköpings lasarett, till Dagens Nyheter.

Det krävs dock ytterligare studier för att med säkerhet kunna säga att risken ökar för att barnet dör under spädbarnstiden vid kejsarsnitt utan medicinska orsaker. Undersökningar som baseras på registeruppgifter, som detta är frågan om, har alltid sina brister.

– Vi har gjort allt vad vi har kunnat för att justera för alla tänkbara skillnader i risk mellan den grupp som födde vaginalt och den grupp som födde med kejsarsnitt. Det är dock fortfarande möjligt att det finns någon skillnad mellan grupperna som vi inte kunnat se, säger Marian MacDorman, skriver DN.

– Det är en enormt stor studie som är väldigt väl genomförd och statistiskt väldigt pålitlig, säger Magnus Hagmar.  

 

Annons

Annons