Svagt stöd för ökad kvotering

Sex av tio väljare vill inte ha ökad kvotering av föräldraledigheten. Det visar Temos mätning som gjorts tillsammans med Dagens Nyheter. Bland småbarnsföräldrar och väljare i ålder 30 – 44 år är så många som sju av tio emot ökad kvotering.

Annons

Annons

Idag bestämmer föräldrarna själva över elva av de totalt tretton månadernas föräldraledighet. Trots att möjligheten till delad föräldraledighet har funnits i 30 år tar papporna bara ut 17 procent av tiden.

För att öka jämställdheten har en statlig utredning föreslagit en tredelad föräldraförsäkring där en del enbart är avsedd för mamman, en del enbart avsedd för pappan och en del som kan delas mellan mamman och pappan. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet och SSU driver på för att få ett beslut om ökad kvotering. Men Göran Person säger nej till det och undersökningen visar att han har partiets väljare bakom sig. Bara en tredjedel av partiets väljare vill ha ökad kvotering.

Enligt undersökning vill 60 procent av väljarna behålla de nuvarande reglarna, 25 procent vill att det införs en tredelad föräldraledighet och endast 9 procent vill införa en tvådelad föräldraförsäkring, med halva tiden för mamman och halva tiden för pappan.

Undersökningen visar också att det inte finns några större skillnader i åsikter mellan kvinnor och män. Skillnaderna återfinns istället mellan åldersgrupper och partisympatisörer. Väljare upp till 30 år är mest för att lagstifta. 45 procent av dem vill ha någon form av lagstiftning. Vänsterpartiets och miljöpartiets väljare är mest positiva till ökad kvotering. Nästan var fjärde v-väljare vill ha en tvådelad för försäkring.

Temo intervjuade 1039 personer i ålder 16 år och äldre.

Annons

Annons