Svenska barn har det bäst

Svenska, danska och holländska barn lever bättre än barn i andra ekonomiskt utvecklade länder visar en undersökning gjord av FN:s barnfond Unicef.

Annons

Annons

Svenska, danska och holländska barn lever bättre än barn i andra ekonomiskt utvecklade länder visar en undersökning gjord av FN:s barnfond Unicef.

Unicef har jämfört barnens levnadsförhållande i 21 industriländer utifrån 40 kriterier. Bland dem fanns ekonomisk situation, hälsostandard, trygghet, relationer, risker och barn egen känsla av välbefinnande.

Genomgående bäst visade sig nederländska, svenska och danska barn ha det, medan brittiska och amerikanska barn hör till de värst utsatta. Enligt Unicef är inget land bäst i alla avseenden. Alla länder har brister som de bör rätta till.

Undersökningen visar också att det inte finns något klart samband mellan ett lands ekonomiska resurser och barnens livskvalitet. Tjeckien som är relativt fattigt tar enligt undersökningen bättre hand om barnen än det betydligt rikare Frankrike.

Annons

Annons