Svenska mammor har det bäst i världen

Enligt amerikanska Rädda Barnen har svenska mammor det bäst i världen. Det slås fast i deras årliga rapport ”Mothers index”.

Annons

Annons

Enligt amerikanska Rädda Barnen har svenska mammor det bäst i världen. Det slås fast i deras årliga rapport ”Mothers index”.

Varje år listar amerikanska Rädda Barnen de länder som är bäst respektive sämst för mammor och barn att leva i. Sverige toppar listan, tätt följt av Island och Norge. Totalt har man jämfört levnadsvillkoren i 140 länder.

Det är stora skillnader mellan toppländerna och bottenländerna. I Sverige har en kvinna 17 års utbildning och förväntas leva i 83 år. I Niger som ligger sist på listan har en kvinna mindre än tre års utbildning och förväntas leva i 45 år.

De tio bästa länderna för mammor

1. Sverige
2. Island
3. Norge
4. Nya Zeeland
4. Australien
4. Danmark
7. Finland
8. Belgien
9. Spanien
10. Tyskland

De tio sämsta länderna för mammor:

131. Djibouti
132. Burkina Faso
133. Etiopien
134. Eritrea
135. Angola
136. Guinea-Bissau
137. Tchad
138. Jemen
139. Sierra Leone
140. Niger

De nyckelfaktorer som jämfördes:

 • Risk för mödradödlighet. 
 • Andel kvinnor som använder modern födelsekontroll.
 • Utbildad förlossningspersonal närvarande vid förlossning.
 • Förväntad livslängd för kvinnor.
 • Troligt antal utbildningsår för kvinnor.
 • Proportionen mellan kvinnors och mäns beräknade inkomster.
 • Föräldraförsäkring.
 • Kvinnors deltagande i landets regering.
 • Dödlighet före fem års ålder.
 • Andel barn under fem år som är ganska eller mycket underviktiga.
 • Andel barn som är inskriva i skolan.
 • Proportionen flickor och pojkar som är inskrivna i grundskola.
 • Andel av befolkningen som har tillgång till friskt vatten.

 

Källa: Rädda Barnen

Annons

Annons