Svårt sjuka av tidig dagisstart

Barn som börjar på förskola innan de är ett år gamla löper 69 procents större risk att hamna på sjukhus på grund av en allvarlig luftvägsinfektion. Det visar en ny dansk studie.

Annons

Annons

Barn som börjar på förskola innan de är ett år gamla löper 69 procents större risk att hamna på sjukhus på grund av en allvarlig luftvägsinfektion. Det visar en ny dansk studie.

Små barn är infektionskänsliga. Värst utsatta för infektioner är barn under ett år som går på förskola. De löper betydligt större risk att drabbas av allvarliga luftvägsinfektioner, som till exempel lunginflammation, än barn som är hemma.

– Det är inget konstigt, små barn är infektionskänsliga. Barn under två år bör inte gå på dagis. Det är först vid 3-4 års ålder som man klarar det bättre, säger Hugo Lagercrantz, professor vid Karolinska, till Expressen.

Den danske forskaren Finn Kamper Jørgensen studerade barn födda mellan 1989 och 2004 och nästan 139 000 inläggningar på sjukhus. Resultatet visar att barn som börjar på förskola innan de är 1 år gamla löper 69 procent större risk att bli inlagd på sjukhus på grund av luftvägsinfektion jämfört med barn som tas om hand hemma. Barn som börjar på förskola vid 1 – 2 års ålder har 47 procents större risk. Om barnet börjar på förskola när det är 2 – 3 år gammalt är risken 41 procents högre och från 3 års ålder har den förhöjda risken sjunkit till 8 procent. Mest utsatta är barn utan äldre syskon.

Studien visar också att risken att bli sjuk minskar efter ett halvår på förskolan. Efter ett år är den på samma nivå som för ett barn som är hemma. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics.

Annons

Annons