Tbc-drabbade familjer ställer krav

Den allvarliga lungsjukdomen tbc blir allt vanligare i Sverige. I höstas förra året smittades fler än 30 barn av en anställd på förskolan Regnbågen i Bromma utanför Stockholm. Socialstyrelsen flaggar nu för en skärpt kamp mot sjukdomen men föräldrarna till de drabbade barnen vill gå längre och kräver regelbundna kontroller av anställda på skolor och förskolor.

Annons

Annons

De flesta av barnen håller nu på att bli friska efter medicinering med mycket starka preparat som ger biverkningar som trötthet och diarré. Men ett par av barnen riskerar trots behandlingen bestående men.

Flera av föräldrarna är missnöjda med det stöd och den hjälp de har fått. De har i insändare, debattartiklar och brev till stadsdelsförvaltningen krävt skadestånd till sina barn och ökade krav på hälsokontroller av anställda. Eva Tsoukalis, mamma till ett av de drabbade barnen, har själv arbetat inom barnomsorgen:

– Framför allt handlar det om hur man kan förebygga det här. Att ha, vid nyanställningar och fortlöpande, hälsoundersökningar på personalen. När jag själv började jobba på 70-talet på en förskola fick man inte börja jobba med barnen förrän man gjort skärmbildsundersöknig och läkarundersökning, säger hon till Aktuellt.

Föräldrarna får stöd av kristdemokraten Yvonne Andersson som skrivit en motion till riksdagen om att kraftigt öka antalet obligatoriska tbc-tester.

– För det första tycker jag att det ska vara en självklarhet att de här föräldrarna får en typ av ersättning för t.ex. ekonomiska bortfall som de har haft. Jag tycker dessutom att en självklar följd ska bli det som jag också har krävt i min motion, nämligen att alla som arbetar med barn ska genomgå kontinuerliga hälsokontroller, säger Andersson till Aktuellt.

Annika Linde, statsepidemiolog och chef över avdelningen för epidemiologi på Smittskyddsinstitutet, är tveksam till fortlöpande kontroller. Hon menar att risken finns att man förlitar sig för mycket på kontrollerna och då kanske inte uppmärksammar symptomen på tbc eftersom man förutsätter att någon som testas årligen inte har tbc.

Annons

Annons