Två barn döda i dagissmitta

Två flickor i 2-års åldern dog av en vanlig halsinfektion. Bakterierna slog inom en vecka ut organ efter organ trots intensiv behandling med antibiotika.

Annons

Annons

Vanlig bakterie

De tragiska dödsfallen inträffade i Helsingborg för tio dagar sedan. Flickorna smittades av pneumokocker, en av de vanligaste bakterierna som nästan alla förskolebarn bär på under vinterhalvåret. Pneumokocker orsakar vanligtvis öroninflammation, lunginflammation, bihåleinflammation samt förkylningssymptom.

– I vanliga fall är det ofta till fördel för barnen, de utvecklar antikroppar som skyddar dem från infektion senare i livet, säger länets smittskyddsläkare Hans-Bertil Hansson till Kvällsposten.

Inget samband

Man ser inget samband mellan de båda flickornas tragiska dödsfall. De går på olika förskolor och bor i olika delar av staden. Dessutom har bakteriestammarna odlats fram och det visar sig att de tillhör olika grupper.

Kraftig utsådd

De båda flickorna fick av okänd anledning en kraftig utsådd av bakterier och de spreds via blodbanorna ut i kropparna. Smittskyddsläkaren Hans-Bertil Hansson påpekar att det inte rör sig om resistenta bakterier.

– Fallen är tragiska, säger Hans-Bertil Hanssontill Kvällsposten.

Läkarna försökte i det längsta rädda flickornas liv med chockbehandling. De fick stora mängder antibiotika direkt i blodet.

– Men infektionerna stormade i kropparna, de gick inte att häva, säger han.

I Sverige inträffar en dussintal fall av det här slaget varje år. Enligt Hans-Bertil Hansson är det liten risk att någon som varit i kontakt med flickorna ska smittas. Förskolorna håller öppet som vanligt även om det råder oro och förstämning.

Annons

Annons