Vaccinerades med vatten

På en barnavårdscentral i södra Stockholm har en sjuksköterska injicerat barn med vatten istället för vaccin.

Annons

Annons

Sköterskan är nyanställd vid barnavårdscentralen och när man i september märkte att antalet ampuller inte stämde med antalet gjorda vaccineringar startade man en intern utredning. Ampullerna innehåller ett torrt läkemedel som ska blandas med sterilt vatten. Det är ett trippelvaccin som skyddar mot kikhosta, difteri och stelkramp. Hur många barn som är drabbade vet man inte exakt.

– Vi vet med säkerhet att det är två barn som fått felaktiga vaccinationer. Vi misstänker att det kan vara några till. Det håller vi också på att undersöka, säger verksamhetschefen vid vårdcentralen till Aftonbladet.

Föräldrar till barn som vaccinerats under den aktuella perioden har kontaktats och de erbjuds nu en undersökning och en ny vaccination. Även om de redan är vaccinerade så är det inte farligt att få dubbla vaccinationer.

Verksamhetschefen vill inte uttala sig om omständigheterna runt fallet, inte heller om hon känner till varför felaktiga vaccinationer gavs. Att spruta in vatten i kroppen är inte farligt under förutsättning att det är sterilt.

Sjuksköterskan är nu avstängd och fallet kommer att anmälas till Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd, enligt Lex Maria.

Annons

Annons