Var femte småbarnsmamma deprimerad

Enligt en norsk studie är var femte småbarnsmamma deprimerad.

Annons

Annons

– De dagliga bekymren ger oftare psykiska problem än stora, mer akuta belastningar, säger den norska psykologen Ane Nærde till Aftenposten.

 Mödrarnas psykiska hälsa är värst när barnen är små. Ju yngre barn desto sämre psykisk hälsa. 20 procent av mödrarna till 1 ½-åringar lider av mer eller mindre grava symptom. Siffran sjunker till 17 procent bland mödrar med barn runt 2 ½ år och till 14 procent bland mödrar med 4-åringar.

Anledning till att den psykiska ohälsan är som störst när barnet är runt 1 ½ år gammalt är att det oftast är då som modern ska tillbaka ut i arbetslivet och någon annan ska ta hand om barnet, oftast en förskola eller en dagmamma. Modern oroar sig för barnet när de inte är tillsammans och dessutom ska arbete sys ihop med hämtningar och lämningar på förskolan.

De mammor som har problem när barnet är 4 år gammalt är oftast samma mammor som hade problem när barnet var 1 ½ år.

– Det som sliter mest på mammorna är de dagliga belastningarna och bekymren, säger psykologen Nærde till Aftenposten.

Nærdes studie är baserad på hur kvinnor själv upplever sin mentala hälsa. Det är inte läkare eller psykologer bedömningar. I undersökningen ingick 1.000 kvinnor med barn mellan 1 ½ och 4 år. Studien är utförd av Ane Nærde vid psykologisk institutt, UiO och Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Tips till oroliga mödrar

  • Planera din vardag. Både du och barnet behöver rutiner.
  • Tänk lika mycket på att sätta gränser för dig själv som för barnet. Känn efter vad du orkar.
  • Lär känna personalen på förskolan och ta reda på hur ditt barns dag kommer att se ut. Det är tryggare att veta vad barnet gör. Fråga också hur dagen varit när du hämtar barnet.
  • Det är bara på ett område som ditt barn är chef och det är när ni leker. Annars bestämmer du.
  • Diskutera din oro med din partner eller vänner. Det är naturligt att oroa sig för sina barn.
  • Var inte rädd för att göra fel. Barn tål det. Det är jobbigare med en perfekt mamma!

Annons

Annons